Vážení,

Rád bych Vám Konkrétněji představil mnou nabízenou službu  Inspektora nemovitostí . Jedná se o zevrubnou prohlídku , která objektivně zjistí stav vaší nemovitosti .

Inspektor nemovitosti podrobně vizuálně prohlédne nemovitost, za účelem zjištění vad.
Inspektor nemovitosti Vás zastoupí při přejímce stavby se stavební firmou - developerem a sepisuje soupis vad a nedodělků.
Inspektor nemovitosti dokáže odhadnout nutné náklady na dokončení stavby.
Inspektor nemovitosti vždy stojí na vaší straně.

Jako Investor nemovitosti se prvořadě zaměřuji na tyto stavební prvky:

 • Základy
 • Obvodové zdivo
 • Střecha
 • Vnitřní příčky
 • Hydroizolace
 • Tepelná izolace
 • Povrchová úprava (stěny , podlahy, obklady atd.)
 • Zařizovací předměty
 • Vytápění
 • Elektro instalace
 • Spalinové cesty
 • Kontrola dokladové části (obchodní ,reklamační podmínky, dokladová část)

Dále kontroluje desítky dalších položek dle kontrolního protokolu aktualizovaného dle konkrétní nemovitosti.

Na základě mnou provedené inspekce vaší nemovitosti získáte:

 • Objektivní zprávu o stavu vaší nemovitosti
 • Případné skryté vady
 • Možné budoucí závady
 • Odhad nutných nákladů k odstranění vad
 • Možnost reklamace před uplynutím záruční doby
 • Finanční úsporu při koupi nemovitost

Vždy dle konkrétního typu objektu a vypracuji konečnou zprávu do tří pracovních dnů.